De nederige dienaar van God vond middelen om die waardigheid af te wijzen door de heilige Theodorus aan te bevelen als de meest bekwame, maar weigerde niet te delen in het bewerkelijke deel van het ambt. De paus vroeg hem daarom om de metgezel, assistent en adviseur van de apostolische aartsbisschop te zijn, welke taak Adrianus gewillig op zich nam.

Op zijn reis door Frankrijk met St. Theodorus werd hij tegengehouden door Ebroin, de jaloerse burgemeester van het paleis, die vreesde dat de keizer van het Oosten deze twee personen, die zijn geboren onderdanen waren, een opdracht had gegeven ten gunste van zijn pretenties voor de westelijke koninkrijken. Adrianus verbleef lange tijd in Frankrijk, in Meaux en op andere plaatsen, voordat hij toestemming kreeg om zijn reis voort te zetten. St. Theodorus vestigde hem als abt van het klooster van St. Peter and Paul, later St. Austin genoemd, vlakbij Canterbury, waar hij de geleerde talen en de wetenschappen onderwees.

Credits: PA; Auteur: PA;

Hij had dit eiland met zijn hemelse leer en het heldere voorbeeld van zijn deugden negenendertig jaar lang geïllustreerd, toen hij op 9 januari in het jaar 710 naar onze Heer vertrok. Zijn graf was beroemd om wonderen, zoals ons is verzekerd door Joscelin de Monnik, geciteerd door William van Malmesbury en Capgrave, en zijn naam is opgenomen in de Engelse kalenders.