In een verklaring benadrukt de haven van Lissabon dat het record werd gevestigd in 2018, het jaar waarin het 577.603 cruisepassagiers registreerde.

Volgens de haven van Lissabon stond het record op 347 aanloophavens, 20 meer dan in 2022.

"Turnaround stopovers registreerden ook een nieuw record, 107, en overtroffen daarmee het absolute maximum van 103 stopovers dat in dezelfde periode vorig jaar werd geregistreerd", aldus de nota.

Van het totale aantal passagiers zijn 204.000 afkomstig uit het 'turnaround' segment, dat wil zeggen cruises die inschepen en/of ontschepen in de cruiseterminal in de Portugese hoofdstad.

Dit aantal vertegenwoordigt volgens de haven van Lissabon een stijging van 131% in dit segment.

"Hoogtepunt is de grootste turnaround operatie ooit in de haven van Lissabon, op 30 juli, met de verplaatsing van 9.163 passagiers, waarvan 4.476 inscheepten en 4.687 ontscheepten", aldus de entiteit.

Met betrekking tot de uitgiftemarkten stelt het bedrijf dat Europa in 2023 de belangrijkste uitgiftemarkt voor cruisepassagiers naar Lissabon blijft, met het Verenigd Koninkrijk als koploper, goed voor 38% van het totaal.

De VS hebben Duitsland ingehaald en staan nu op de tweede plaats, met een toename van 116% in passagiers, goed voor 20% van het totaal.

"Duitsland is, ondanks een groei van 14%, gezakt naar de derde plaats met 15%. Canada en Portugal bezetten respectievelijk de vierde en vijfde plaats, met aanzienlijke stijgingen in passagiersaantallen (+172% en +88%) ten opzichte van het voorgaande jaar", staat in de nota.

Volgens het bedrijf registreerde de haven van Lissabon in 2023 een toename van 8,7% in het aantal aanlopen van vrachtschepen - 2.045 aanlopen -, die 11 miljoen ton verwerkten, en nog eens 6% in cruiseaanlopen, die het recordaantal van 758.328 passagiers verwerkten.


Vracht

Wat vracht betreft, werd een stijging van 11% genoteerd in algemene vracht, tot 4,6 miljoen ton, en een stijging van 13% in gecontaineriseerde vracht.

"De containerterminal van Alcântara, waarvan het investeringsproject voor de modernisering zich in de tweede fase bevindt, droeg bij aan dit herstel met een groei van 48% in overgeslagen tonnen", aldus de haven van Lissabon.

Volgens de nota waren de nieuwe diensten die in 2023 in deze terminal in gebruik werden genomen, met name naar Zuid-Amerika, doorslaggevend voor het vergroten van het aanbod dat beschikbaar is voor bedrijven die willen exporteren vanuit Lissabon.

Wat de bulkmarkt betreft, werd er 9,6% meer vloeibare bulk overgeslagen, met een grote nadruk op de toename van 600% in de bunkermarkt (levering van brandstof offshore aan schepen).

"Van bijzonder belang in vaste bulk is de groei in producten zoals tarwe, gerst, koolzaad en suiker, met meer dan 40%", geeft de haven van Lissabon aan.