"Als we de verkopen in de 12 maanden tussen januari en december 2023 als referentie nemen, bedroeg de mediane prijs van gezinswoningen in Portugal 1.611 euro/m2, een stijging van 2,0% ten opzichte van het jaar dat eindigde in het vorige kwartaal en 8,6% ten opzichte van het jaar dat eindigde in hetzelfde kwartaal", aldus INE.

Volgens het statistisch instituut bleef de mediane huizenprijs boven de nationale waarde in de subregio's Groot-Lissabon (2.740 €/m2), Algarve (2.613 €/m2), Península de Setúbal (1.901 €/m2), de autonome regio Madeira (1.889 €/m2) en het grootstedelijk gebied Porto (1.800 €/m2).

"In de onderzochte periode presenteerden 50 gemeenten een mediane prijs die hoger was dan de nationale waarde, voornamelijk gelegen in de subregio's Algarve (14 van de 16 gemeenten), Groot-Lissabon (alle negen gemeenten), het schiereiland Setúbal (acht van de negen gemeenten) en in het grootstedelijk gebied Porto (zeven van de 17 gemeenten)".

De gemeente Lissabon (4.167 €/m2) sprong eruit met de hoogste prijs in het land, terwijl waarden van meer dan 3.000 €/m2 ook werden genoteerd in Cascais (3.976 €/m2), Loulé (3.269 €/m2), Lagos (3.182 €/m2), Vila do Bispo (3.162 €/m2) en Oeiras (3.158 €/m2).

INE merkt ook op dat er in de Algarve en Groot-Lissabon prijsverschillen tussen gemeenten waren van meer dan € 2.000/m2.