10.000 bamboelatten bedekt met Chinese karakters dateren uit het jaar 220 na Christus en onthullen een schat aan informatie over hoe een nabijgelegen stad regeerde tijdens de periode van de Drie Koninkrijken.

Deze bamboe relikwieën werden gemaakt in het koninkrijk Wu, omdat ze een verwijzing dragen naar de naam van het tijdperk Jiahe, dat de heerschappij markeerde van de eerste koning van Wu, Sun Quan.