Methaan is een veel krachtiger broeikasgas dan koolstofdioxide en volgens het Internationaal Energieagentschap is de methaanconcentratie in de atmosfeer momenteel ongeveer tweeënhalf keer hoger dan het pre-industriële niveau en neemt deze gestaag toe, waarbij afvalemissies en de verbranding van fossiele brandstoffen verantwoordelijk zijn voor een aanzienlijk deel.

De wetenschappers geloven dat als hun proces kosteneffectief wordt, alle stortplaatsen ter wereld energiebronnen kunnen worden.