Pinksteren zou je kunnen zien als het laatste deel van het Paasverhaal. Jezus stierf, stond weer op en verscheen vervolgens aan duizenden mensen. Stel je het verdriet, zo niet de verwarring, van Zijn discipelen eens voor toen Hij hen verliet, na alles wat er met Pasen was gebeurd, om nog maar te zwijgen van wat ze drie jaar lang uit de eerste hand hadden gezien van de dienstbaarheid van Jezus.

Maar Jezus vertelde hen dat ze zich geen zorgen hoefden te maken, Hij zou hen de Heilige Geest sturen. "Jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over jullie komt, en jullie zullen mijn getuigen zijn in Jeruzalem, en in heel Judea en Samaria, en tot aan de uiteinden van de aarde."

De Bijbel vertelt ons in Handelingen hoofdstuk twee Toen de Pinksterdag aanbrak, waren ze allemaal samen op één plaats. Plotseling kwam er een geluid als van een hevige wind uit de hemel en vulde het hele huis waar ze zaten. Ze zagen wat op tongen van vuur leek die zich verspreidden en op ieder van hen neerkwamen. Ze werden allemaal vervuld met de Heilige Geest en begonnen in andere tongen te spreken, zoals de Geest hen in staat stelde.

Is dit relevant voor ons vandaag? Dat is iets wat je zelf moet ontdekken. Bij All Saints in Lagoa ervaren we regelmatig de gaven van de Heilige Geest. Dit is niet uniek voor All Saints; veel christelijke kerken vieren zondag Pinksteren. Als je in de buurt van Lagoa bent, kom dan en maak deel uit van de gemeente, je zult een warm welkom krijgen. Als je niet in de buurt bent, zal er een kerk bij jou in de buurt zijn die je graag verwelkomt en eventuele vragen beantwoordt.

www. allsaintsalgarve.org