Wie de kaart heeft, kan door de staat verstrekte gezondheidszorg krijgen onder dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde kosten (in sommige gevallen gratis) als mensen in dat land, dat alle 27 EU-landen, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk omvat.

De EHC geeft je alleen toegang tot publieke of overeengekomen diensten. Als je gebruik wilt maken van een particuliere gezondheidsdienst, moet je een ziektekostenverzekering hebben.


Wanneer kan ik de EHC gebruiken?

Je kunt de kaart gebruiken voor gezondheidsdiensten zoals consulten, noodgevallen of zelfs medicijnen, onder dezelfde voorwaarden als inwoners van dat land. Maar wees voorzichtig, want je kunt de kaart alleen gebruiken tijdens je verblijf in dat land, op vakantie of voor je werk. Met andere woorden, je kunt niet zomaar reizen om een medische behandeling te krijgen.


Wie kan de Europese gezondheidskaart aanvragen?

Mensen die legaal in Portugal verblijven en aan een van de volgende voorwaarden voldoen, kunnen de Europese gezondheidskaart aanvragen:

- Uitkering ontvangen van de sociale zekerheid (werknemers, gepensioneerden, werklozen en hun gezinnen).

- Uitkering uit openbare gezondheidszorgsubstelsels.

- Profiteren van particuliere subsystemen voor gezondheidszorg.

- Gebruiker zijn van SNS (niet gekoppeld aan sociale zekerheid of een subsysteem voor gezondheidszorg).

- Staat ingeschreven bij de vrijwillige sociale zekerheid.

- Een in het buitenland gedetacheerde werknemer is.

- Is een voormalige werknemer in het buitenland (huidige gepensioneerde die naar Portugal is teruggekeerd).


Kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren moeten ook om hun Europese gezondheidskaart vragen, omdat elke kaart individueel is en elk gezinslid zijn eigen kaart moet hebben.


Hoe krijg ik de kaart?

U kunt uw kaart online of persoonlijk aanvragen.

Voer op de pagina Sociale zekerheid je burgerservicenummer (NISS) en je wachtwoord in of ga naar je profiel met de digitale mobiele sleutel. Ga vervolgens naar het menu "Ziekte" en vervolgens naar de optie "Europese ziekteverzekeringskaart aanvragen". Klik ten slotte op "Start bestelling" en volg de instructies.

Je kunt de aanvraag ook doen via de Social Security + Próxima app, selecteer de optie "Europese ziekteverzekeringskaart" en volg de instructies.

Als je de aanvraag liever persoonlijk doet, kun je naar een balie van de Sociale Zekerheid of een Burgerwinkel gaan. Als je op de archipels woont, kun je dit doen bij de diensten van het Instituut voor Sociale Zekerheid van de Azoren en het Instituut voor Sociale Zekerheid van Madeira, IP-RAM.


Noodzakelijke documenten

Voor het aanvragen van een Europese ziekteverzekeringskaart is niet veel documentatie of bureaucratie nodig. U hoeft alleen maar uw NISS-nummer te hebben en het aanvraagformulier voor de Europese ziekteverzekeringskaart in te vullen dat beschikbaar is op de website van de sociale zekerheid.


Hoe lang moet ik wachten voordat ik de kaart ontvang?

Na het indienen van de aanvraag wordt de EHC normaal gesproken binnen 5 tot 7 werkdagen naar uw adres gestuurd. Als je echter binnen 10 dagen op reis moet en de kaart nog niet hebt ontvangen, kun je een voorlopig vervangingscertificaat (CPS) aanvragen, dat zoals de naam al zegt de kaart voor 3 maanden vervangt en je dezelfde rechten garandeert.

Als u op reis bent en uw Europese ziekteverzekeringskaart thuis bent vergeten of als u deze bent kwijtgeraakt en u gezondheidszorg nodig hebt, kunt u de sociale zekerheid vragen om het CPS op te sturen naar de gezondheidsdienst waar u bent.


Vervaldatum en verlenging

De Europese ziekteverzekeringskaart is 3 jaar geldig, maar er kan ook een andere periode worden vastgesteld als de respectieve zorgstelsels dat willen.

Na deze periode, en bij voorkeur binnen 30 dagen voor de vervaldatum, moet je de kaart vernieuwen volgens de procedures die gelden voor je eerste aanvraag. Als het dringend is, kun je voor het einde van de geldigheid verlenging aanvragen onder vermelding van het volledige kaartnummer.