"We moeten nog rigoureuzer en efficiënter zijn in het gebruik van deze middelen", zei Luís Montenegro, toen hij sprak op de bijeenkomst ter herdenking van de 40e verjaardag van de oprichting van de Nationale Vereniging van Portugese Gemeenten(ANMP) op het hoofdkantoor van de instelling, in Coimbra.

Steun voor Portugal van de Europese Unie (EU) "moet verstandig worden gebruikt", als een "economisch instrument" om het land te ontwikkelen en welvaart en werkgelegenheid te creëren, bepleitte hij.

In deze context was de premier het niet eens met het idee dat "het nodig is om de fondsen die door Europese instanties beschikbaar worden gesteld uit te geven", alleen maar om "het geld niet te verliezen".

"Dit perspectief is niet vriendelijk voor de toekomst", voegde hij eraan toe en verdedigde dat de Portugese overheid "sneller moet reageren" op de ingediende aanvragen en op het toezicht op de uitvoering van projecten.

Voor Luís Montenegro is het noodzakelijk om "de betalings- en steunmechanismen te versnellen".

Met betrekking tot de PRR betreurde hij dat halverwege het EU-hulpproces slechts 20% van de beschikbaar gestelde middelen is geïmplementeerd.