Het gaat om de omzetting in nationale wetgeving van Richtlijn 2014/89/EU, waarvoor Brussel in juli 2023 een inbreukprocedure heeft ingeleid om Portugal te verplichten zijn plannen voor maritieme ruimtelijke ordening op te stellen en mee te delen.

De EU-wetgeving in kwestie bevatte een deadline van 31 maart 2021 voor de lidstaten om de plannen in kwestie op te stellen en ze binnen drie maanden na publicatie mee te delen, wat Portugal niet volledig heeft nageleefd, aangezien sommige maritieme wateren nog moeten worden bestreken.

Lissabon heeft nu nog twee maanden de tijd om aan de richtlijn te voldoen, op straffe van het aanhangig maken van de zaak bij het Hof van Justitie van de EU.