De regering heeft in de Raad van Ministers de "gratis verstrekking van menstruele hygiëneproducten in lagere en middelbare scholen en gezondheidscentra" goedgekeurd, met ingang van het volgende academische jaar, in een maatregel die "tot 120.000 mensen" zou kunnen omvatten.

In een verklaring, uitgegeven na de vergadering van de Executive onder leiding van Luís Montenegro, staat dat "de maatregel niemand zal uitsluiten op basis van inkomen of andere criteria".

"De schatting van 120.000 mensen die onder de maatregel vallen is gebaseerd op vrouwen die een inkomen uit sociale integratie verdienen en meisjes met schoolmaatschappelijk werk, hoewel ook andere mensen toegang kunnen krijgen tot de producten", wordt verder verduidelijkt.

De maatregel, die "in werking treedt op 1 september", zal een "financiële impact hebben in 2024 van 3,4 miljoen euro en in 2025 van 10,1 miljoen euro", aldus de regering.

In de 'briefing' die volgde op de vergadering van de Raad van Ministers, was de minister van Jeugd en Modernisering, Margarida Balseiro Lopes, van mening dat deze maatregel "de meest fundamentele van sociale rechtvaardigheid" is.