Als deze voorspellingen worden bevestigd, zal een liter eenvoudige diesel volgende week 1,557 euro kosten, terwijl de prijs van een liter eenvoudige 95-benzine 1,743 euro zal zijn.

Deze week was de gemiddelde prijs van een liter benzine in Portugal 1.748 euro en diesel 1.552 euro, volgens gegevens van het Directoraat-Generaal voor Energie en Geologie (DGEG), waarden die drie opeenvolgende weken van dalingen voor beide brandstoffen weerspiegelen.

In deze prognoses voor de brandstofprijzen is rekening gehouden met de handhaving van de buitengewone belastingverlagende maatregelen die de regering heeft toegepast om de prijsstijging te verzachten.