Door overbejaging in de jaren 1920 en 1930 verlieten deze majestueuze reuzen hun voorouderlijke wateren in Argentinië.

Ondanks dat ze op de Rode Lijst van de IUCN staan als "bedreigd", zijn er naar schatting 50.000 zeewalvissen in een wereldwijde populatie die een stijgende lijn vertoont.