Vooral in Portugal, zonder twijfel een land van schoonheid, cultuur en een gave voor het vieren van de eenvoudige dingen in het leven, kunnen beleggingstrends wispelturig zijn of beperkt worden door inherente marktkrachten zoals beperkte pijplijn en beperkte liquiditeit.

Deze beperkingen worden echter verzacht door ons te richten op investeringsgebieden waar Portugal:

  • Een natuurlijk concurrentievoordeel

  • Een sterke staat van dienst heeft

  • Strategisch belangrijk zijn en een pijler vormen van de Portugese economie en groeistrategie

  • Een sterke mix hebben van publieke en private initiatieven en kapitaal

Investeringen in landbouw, toerisme en hernieuwbare energie vallen in deze categorie in een Portugese context, maar sluiten ook aan bij wereldwijde trends.


Landbouw:

Investeren in de landbouw biedt aantrekkelijke kansen vanwege de inherente stabiliteit en het groeipotentieel op lange termijn. Landbouw is een fundamentele sector die essentiële goederen levert voor levensonderhoud, waardoor hij minder gevoelig is voor economische neergang.

Bovendien blijft de wereldbevolking toenemen, waardoor de vraag naar voedsel en landbouwproducten toeneemt. Beleggen in landbouw biedt diversificatievoordelen voor beleggingsportefeuilles, omdat deze sector onafhankelijk van de traditionele financiële markten opereert.

Bovendien zorgen technologische vooruitgang en innovatieve landbouwpraktijken voor een voortdurende verbetering van de efficiëntie en productiviteit in de sector, waardoor deze nog aantrekkelijker wordt als beleggingsmogelijkheid met veelbelovende rendementen.


Toerisme:

Investeren in de toeristische sector in Portugal is bijzonder relevant. Portugal is het eerste land in Zuid-Europa dat het toerisme van voor de crisis heeft overtroffen en dit is nog zonder dat belangrijke Aziatische markten zoals China zich volledig hebben geopend.

De groeiende reputatie van Portugal als toeristische bestemming, in combinatie met het gunstige klimaat en het rijke culturele erfgoed, maakt investeringen in toerisme bijzonder veelbelovend.

Het aanzienlijke potentieel voor stabiliteit op lange termijn en groei op middellange termijn maakt de sector tot een sterke hoeksteen van een beleggingsportefeuille waarin Portugal centraal staat.


Hernieuwbare energie:

Investeren in hernieuwbare energie is om verschillende redenen een verstandige keuze. Ten eerste sluit het aan bij de wereldwijde verschuiving naar duurzame praktijken, waardoor het een lucratieve sector is met een aanzienlijk groeipotentieel.

Daarnaast bieden hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- en windenergie, kostenbesparingen op lange termijn en verminderen ze de afhankelijkheid van eindige bronnen zoals fossiele brandstoffen.

Bovendien draagt investeren in hernieuwbare energie bij aan milieubehoud door de uitstoot van koolstof te verminderen en de gevolgen van klimaatverandering te beperken.


Praktische toepassing:

Portugal Panorama (www.portugalpanorama.com) heeft de bovenstaande strategie toegepast bij het initiëren van het eerste fonds voor mede-investering in Golden Visa, dat deskundig wordt beheerd door FundBox SCR en waarin de beste investeringsvooruitzichten in de 3 bovengenoemde kernsectoren in Portugal zijn samengevoegd met hoogwaardige internationale private equity-mogelijkheden.

We stellen een portefeuille samen met partners met een track-record, ethische afstemming en onderscheidende investeringen. Door samen te werken met ons uitgebreide netwerk kunnen we unieke inzichten, uitgebreide ervaring en gecombineerde scherpzinnigheid inzetten ten voordele van investeerders.

Belangrijk is dat investeringen niet beperkt zijn tot Portugal, aangezien het fonds private equity opportuniteiten zoekt in andere jurisdicties en valuta. Dit heeft geen invloed op het in aanmerking komen voor een gouden visum, maar ondervangt op strategische wijze een belangrijke beperking van Portugal, namelijk de beperkte investeringspijplijn, en benadrukt diversificatie.

Beleggers profiteren nu van een gelaagde structuur die de nadruk legt op diversificatie, governance en uitmuntendheid, terwijl het rendement aanzienlijk minder risicovol wordt.

We zouden graag de kans krijgen om onze ervaring in Portugal met u te delen en te helpen bij het coördineren van een solide Golden Visa-strategie. Neem gerust contact met ons op via info@portugalpanorama.com.