We konden allemaal veel voorbeelden geven van hoe we mensen op verschillende manieren hadden geholpen en we voelden ons erg goed. Toen we aankwamen bij het meditatiegedeelte van de bijeenkomst, kregen we te zien dat de sleutelwoorden waarop we ons moesten richten 'ontvangen' en 'geloven' waren. Toen we dieper begonnen te graven, begon het ons te dagen dat, als we emotioneel wilden groeien en ontwikkelen, deze twee woorden meer aandacht vereisten.


Waardigheid

We kwamen tot het idee dat geloven gaat over het accepteren van onze waardigheid, dat we liefde en acceptatie verdienen, niet alleen van de mensen om ons heen maar ook van onszelf. We zijn goed in het aanbieden van liefde aan anderen, maar hoe goed zijn we in het accepteren ervan? Nog meer dan dat, hoe bedreven zijn we in het houden van onszelf? Maakt het wel deel uit van ons innerlijke landschap om van onszelf te houden en onszelf te accepteren voor wie we werkelijk zijn?

Als we eenmaal geloven in wie we zijn en ons recht waarderen om geliefd en geaccepteerd te worden door onszelf, dan rijst de vraag: hoe zetten we dit om in actie? We kunnen beginnen met iets eenvoudigs zoals het accepteren van complimenten en we kunnen eraan werken om onze geestelijke gezondheid en ons welzijn op de eerste plaats te zetten. Je hebt bijvoorbeeld een drukke week gehad op je werk en je bent uitgenodigd voor een feestje. Hoewel het een leuke groep vrienden is met wie je het goed kunt vinden, ben je kapot van een hectische week. In plaats van een excuus te verzinnen waarom je niet kunt komen, ben je trouw aan jezelf en aan hen en leg je uit dat je tijd alleen nodig hebt om voor jezelf te zorgen, om je innerlijke zelf weer op te bouwen. Als anderen zien dat we onszelf op een verzorgende manier behandelen en trouw zijn aan onszelf, dan beginnen ze zich ook zo naar ons te gedragen, omdat we model staan voor hoe we zelf behandeld willen worden.


Ontvangen

Wanneer het accepteren van onszelf wordt een deel van onze dagelijkse praktijk, is het tijd om het idee van 'ontvangen' aan te pakken. Ontvangen kan betekenen dat we onszelf toestaan om hulp te aanvaarden, om activiteiten te doen waar we van genieten, waarvan we een gevoel van voldoening krijgen.

Het is interessant dat we vaak aan anderen geven wat we zelf zouden willen ontvangen: een luisterend oor zijn, attente cadeaus uitkiezen, iemands waardering opkrikken, hem ophemelen. Maar wie doet dat voor ons? Ik zou willen voorstellen dat we dat in eerste instantie zelf kunnen. We kunnen beginnen dit voor onszelf te oefenen, de zaadjes zaaien van het ontvangen van onszelf, en dan zullen we er een gewoonte van maken en in staat zijn van anderen te accepteren.

Ik laat het nu aan jou over om de zaadjes te planten die resoneren en de kiemplantjes te koesteren om een tuin van eigenliefde en acceptatie te creëren.

Ik wens je een magische maand.


Author

Sally saw Angels as a child and could occasionally see and feel people who had passed over. This ability grew as she got older and she now gives readings, as well as channelling Ascended Masters. She often works with Mary Magdalene and channels information from Lord Kuthumi. She is available for readings and spiritual development sessions both online and in person (heaven2heart). 

Sally Hinchcliffe