Terwijl het aanbod van nieuwe woningen beperkt blijft, blijft de vraag de prijzen opdrijven, wat de betaalbaarheid voor veel potentiële kopers beïnvloedt. Het aanpakken van deze onbalans tussen vraag en aanbod is cruciaal voor het stabiliseren van de markt en het toegankelijker maken van woningen.

Inzicht in deze dynamiek is essentieel voor belanghebbenden in de vastgoedsector en voor iedereen die overweegt te investeren in Portugal.


Overheidsinitiatieven om het woningaanbod te stimuleren

Als reactie op de uitdagingen op het gebied van woningaanbod heeft de Portugese regering verschillende maatregelen geïntroduceerd in het kader van het pakket "Mais Habitação" (Meer Huisvesting). Dit uitgebreide plan omvat 30 maatregelen om het aanbod van nieuwe woningen te vergroten en de betaalbaarheid te verbeteren.

Belangrijke initiatieven binnen dit pakket zijn onder andere de verlaging van de btw op woningbouwprojecten, waardoor de totale bouwkosten dalen en ontwikkelaars worden gestimuleerd om nieuwe projecten te ondernemen. Daarnaast is er een vrijstelling van onroerendgoedbelasting (IMT) voor starters tot 35 jaar, waardoor het voor jonge gezinnen en individuen gemakkelijker wordt om de woningmarkt te betreden.

Het pakket legt ook de nadruk op het vereenvoudigen van bouw- en ontwikkelingsprocessen, het verminderen van bureaucratische hindernissen en het versnellen van projectgoedkeuringen. Bovendien verbetert de regering de stimulansen voor langetermijnverhuur om de beschikbaarheid van huurwoningen te vergroten en bewoners stabielere huisvestingsmogelijkheden te bieden.

Er worden belangrijke stappen gezet om de problemen met het woningaanbod in Portugal aan te pakken. Deze initiatieven moeten de markt in evenwicht brengen en zorgen voor optimistischer vooruitzichten voor toekomstige ontwikkelingen in de vastgoedsector.


Komend GRI Portugal evenement: Uitdagingen woningmarkt aanpakken

Om deze inspanningen verder te versterken, komen experts de komende dagen bijeen voor het jaarlijkse GRI Portugal-evenement. Het GRI (Global Real Estate Institute) staat bekend om het faciliteren van discussies op hoog niveau en netwerkmogelijkheden binnen de vastgoedsector.

Dit evenement zal investeerders, ontwikkelaars en gemeenten samenbrengen om openlijk te discussiëren over mogelijke oplossingen om het tekort aan woningen en de uitdagingen aan te pakken. EQTY is er trots op te zijn uitgenodigd om deel uit te maken van dit panel en zal bijdragen aan deze relevante discussies.

We kijken ernaar uit om de inzichten van het evenement te delen, het bewustzijn te vergroten en discussies aan te moedigen om een meer duurzame en toegankelijke woningmarkt in Portugal te creëren.

Voor meer gedetailleerde inzichten en updates over deze initiatieven kunt u zich abonneren op onze LinkedIn nieuwsbrief HIER.