De hoge ambtenaar verklaarde dat hij door alle vier de partijen was benoemd en weigerde commentaar te geven op het beleid van de extreemrechtse PVV. Hij voegde eraan toe dat hij van plan is een nieuwe kabinetsstrategie in de praktijk te brengen en daarbij het algemeen belang te dienen.

Credits: Getty Images; Auteur: Ramon van Flyman;

Het regeerakkoord, zei hij, is een ambitieus akkoord met voorstellen voor een groot aantal onderwerpen - grip krijgen op immigratie en asiel, financiële zekerheid voor gezinnen en boeren, evenals internationale veiligheid.

Dick Schoof, 67, is momenteel de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie, en hij heeft eerder leiding gegeven aan de terrorismebestrijdingseenheid NCTV, de immigratiedienst IND en de binnenlandse veiligheidsdienst AIVD.