Het wetsvoorstel dat het stierenvechten verbiedt is aangenomen met 93 stemmen voor en twee tegen. "Wij geloven niet dat een uiting van marteling en barbaarsheid als cultureel beschouwd kan worden", benadrukte wetgever Juan Carlos Losada.

Credits: Getty Images; Auteur: Allan Baxter;

Het grondwettelijk hof van Colombia heeft er de afgelopen jaren bij het Congres op aangedrongen om een definitieve verordening over deze kwestie uit te vaardigen.

In sommige Latijns-Amerikaanse landen zoals Argentinië en Cuba zijn stierengevechten bij wet verboden, terwijl ze in het grootste deel van Mexico en Peru legaal zijn.