De Nationale Republikeinse Garde (GNR) zal 20 soldaten van de bemanning van de kustpatrouilleboot "Bojador" inzetten, in twee periodes, tussen 12 deze maand en 7 augustus, in de operatie "onder auspiciën van het Europees Grensbewakingsagentschap en Kustgrenzen (FRONTEX) en in het kader van de operationele coördinatie aan de buitengrenzen van de Europese Unie, om migratiestromen te controleren en grensoverschrijdende criminaliteit te voorkomen", zei hij in een verklaring.

"Het doel van de missie is het voorkomen, opsporen en beëindigen van illegale activiteiten op het gebied van drugshandel, mensenhandel, wapenhandel, illegale visserij, valsheid in geschrifte, identificatie en registratie van personen, identificatie van facilitators, het verzamelen van informatie over netwerken van criminele activiteiten, opsporing en redding, het bestrijden van maritieme vervuiling en het bijdragen aan de bescherming van mensenlevens op zee", voegde hij eraan toe.

Tussen 2007 en 2023 hebben meer dan 1.100 GNR-soldaten deelgenomen aan verschillende gezamenlijke Frontex-operaties. "In het kader van maritieme bewaking en het beschermen van mensenlevens heeft het GNR sinds 2007 meer dan 450 militairen ingezet aan boord van schepen van verschillende typen, voornamelijk in de gezamenlijke operaties INDALO in Spanje, THEMIS in Italië en POSEIDON in Griekenland", aldus de verklaring.