De gemiddelde duur van gerechtelijke procedures in corruptiezaken daalde echter van 377 dagen in 2021 tot 247 in 2022, waardoor Portugal op dit punt van efficiëntie van justitie op de elfde plaats van de lidstaten staat.

Wat betreft de efficiëntie van de justitiële diensten, is een van de geanalyseerde indicatoren de duur van administratieve procedures en op dit gebied is Portugal de op drie na slechtste EU-lidstaat, met een totaal van 747 dagen voor de eerste instantie, 1 064 voor de tweede en 300 voor de derde, gebaseerd op gegevens uit 2022.

In deze categorie werd het aantal dagen dat processen in eerste aanleg in beslag nemen met 45 dagen verminderd ten opzichte van 2021, maar in tweede aanleg stegen ze met 228 in de tweede en 39 in de derde, waardoor Portugal zijn positie in de tabel van 27 lidstaten verloor, gezien het feit dat de volgorde wordt bepaald door de instantie met de langste procedures.

Cyprus, Griekenland en Malta zijn, in deze volgorde, de drie minst efficiënte landen wat betreft de duur van gerechtelijke procedures.

Wat betreft het gebruik van digitale technologie door rechtbanken en openbare ministeries, dat valt onder de categorie kwaliteit van de rechtspraak, staat Portugal op de vierde plaats in de tabel.

De beoordeling van de onafhankelijkheid van Portugese rechtssystemen door de inwoners, geëvalueerd door een Eurobarometer-enquête, plaatst het land op de 15e plaats.