Negen landen hebben de doelstelling van Brussel om het gemiddelde percentage tegen 2030 te verlagen tot 9% al gehaald, waaronder Portugal (8,9%).

In 2023 heeft meer dan een op de tien (11,2%) jonge Europeanen tussen 15 en 29 jaar geen baan en volgt geen studie of opleiding (NEET). Toch betekent dit percentage een daling van 0,5 procentpunt ten opzichte van het voorgaande jaar.

Eurostat heeft gegevens gepubliceerd die de "significante daling" van de afgelopen jaren bevestigen. In 2013 was het percentage 16,1% en de enige stijging in het decennium was in het eerste jaar van de Covid-19 pandemie: van 12,6% in 2019 naar 13,8% in 2020).

Het bureau voor de statistiek van de Europese Unie laat aanzienlijke verschillen tussen de lidstaten zien, van 4,8% in Nederland tot 19,3% in Roemenië. Het doel van de communautaire instellingen is om het gemiddelde percentage te verlagen tot 9% in 2030. Iets waar negen landen al aan voldoen, waaronder Portugal (8,9%).

Volgens het portret dat in november werd opgesteld door de toenmalige staatssecretaris van Arbeid, Miguel Fontes, die een lager percentage (8,5%) schatte in het nationale geval, is het percentage hoger in de leeftijdsgroep van 25 tot 29 jaar, waarbij de incidentie ligt tussen 15 en 19 jaar als gevolg van de vermindering van vroegtijdige schoolverlating.