Om het geïntegreerde netwerk voor continue zorg (REDE) uit te breiden, heeft de regionale regering van Madeira 9,6 miljoen euro uitgetrokken voor de toewijzing van 107 bedden aan drie entiteiten. Het Instituut voor Gezondheidsadministratie van Madeira (IASAÚDE) verklaart dat deze bedden bestemd zijn voor langdurige zorg en onderhoud als onderdeel van de investeringen in het Herstel- en Veerkrachtplan (PRR).

Het IASAÚDE geeft ook aan dat deze versterking van het "netwerk" "is geïntegreerd in de eerste fase van investeringen in verband met bouwprojecten vanaf nul, projecten voor uitbreidingswerkzaamheden en/of verbouwing van infrastructuren voor het creëren van nieuwe opname-eenheden, in de verschillende soorten geïntegreerde continue zorg van algemene omvang, met het oog op het creëren van maximaal 418 nieuwe bedden, ter waarde van 37,6 miljoen euro".

Volgens de beschikbare statistieken biedt het Madeira Integrated Continuing Care Network nu 399 bedden. Volgens hen is het algemene doel om 1.080 nieuwe plaatsen toe te voegen tegen het einde van 2025, in een project dat de uitgaven van meer dan 60,4 miljoen euro met zich meebrengt.

Volgens het rapport van IASAÚDE werden er op 17 mei al programmacontracten getekend voor de toevoeging van 75 bedden voor middellange zorg en revalidatie bij Atalaia Living Care en 81 extra bedden voor langdurige zorg bij Dilectus. Volgens het instituut zal daarnaast "DITASSEMPRE - Saúde, Lda verantwoordelijk zijn voor het creëren van 63 bedden in de herstellingsoorden". In het document staat dan ook dat "in deze contracten 219 bedden zijn opgenomen, voor een totaalbedrag van 19,7 miljoen euro".