In april waren er in de Algarve 14.698 geregistreerde werklozen (4,6% van het nationale totaal). Een waarde die lager is dan die van maart (18.236) maar hoger dan die van dezelfde maand in 2023 (12.454). Hoewel de Algarve de grootste variatie (+ 18%) ten opzichte van vorig jaar registreerde, is de tendens dat het aantal werklozen in de regio met 19,4% daalt, blijkbaar als gevolg van de komst van de zomer en de zoektocht naar een groter aantal mensen om te werken.

Alcoutim is de gemeente met het laagste werkloosheidscijfer. Hier staan slechts 38 mensen geregistreerd die geen werk hebben, terwijl we aan de andere kant van de tabel Portimão vinden, dat het grootste aantal werklozen heeft (2.862).

Van het totale aantal werklozen in de Algarve staat de meerderheid (11.207) minder dan een jaar ingeschreven bij het IEFP en heeft alleen middelbaar onderwijs genoten (5.658).