Dit zijn de indrukken van Deli Delphine Matondo, pastor van de Volle Evangelie Kerk, die op 15 juni deelnam aan het Bijbelseminar in Parijs, Frankrijk, georganiseerd door Shincheonji Church of Jesus, Temple of the Tabernacle of the Testimony (hierna Shincheonji Church of Jesus), voorzitter Man-hee Lee.

Het werd gehouden op een moment dat er dringend tegenmaatregelen nodig waren omdat de christelijke opwekking in Europa, het beginpunt van de christelijke opwekking, afnam en kerken in elke regio werden verkocht aan restaurants, bars en clubs. Ongeveer 7.000 kerkleden, waaronder ongeveer 1.000 Europese voorgangers, namen deel en trokken veel aandacht. Voorafgaand aan het Bijbelseminar werd een discussie gehouden over het onderwerp 'de rol van voorgangers voor de geestelijke verlichting van christenen in dit tijdperk'.

Daarna werd de video getoond van de lezing van voorzitter Lee Man-hee op het 'Shincheonji Bible Seminar, Proof of the Reality of Revelation Fulfillment' dat op de 8e in Zuid-Korea werd gehouden.

In zijn lezing zei voorzitter Lee: "Gods werk is volbracht volgens het Boek Openbaring, waar niets aan toegevoegd of van afgetrokken kan worden. Ik hoop dat jullie allemaal (pastors) deze woorden zullen begrijpen en ze aan de heiligen zullen onderwijzen. Jullie moeten het onderwijzen aan jullie kerkleden zonder iets toe te voegen of af te doen aan het Boek Openbaring," benadrukte hij.

Toen de Europese samenlevingen moderniseerden en industrialiseerden, begonnen ze te seculariseren en met de opkomst van de liberale theologie is het bijbelse onderwijs in de kerk opgedroogd. Bovendien, in een realiteit waarin het christendom, dat het vertrouwen heeft verloren door de snelle opkomst van atheïsme en religieus pluralisme en het optreden van verschillende kerkelijke schandalen, moeite heeft om zijn weg te vinden, wordt verwacht dat dit Bijbelseminar zal dienen als een kans voor de heropleving van de Europese kerk.