Op 31 december werd de inwonende bevolking van het land geschat op 10.639.726 mensen, 123.105 meer dan in 2022.

"De bevolkingstoename was het gevolg van een migratiesaldo van 155.701 mensen (136.144 in 2022), dat het negatieve natuurlijke saldo van -32.596 compenseerde (-40.640 in 2022)", aldus INE.

Als gevolg van de stijging van het geboortecijfer steeg het gemiddelde aantal kinderen per vrouw in de vruchtbare leeftijd in 2023 tot 1,44 kinderen, vergeleken met 1,42 in 2022.

De demografische vergrijzing in Portugal "bleef toenemen", merkte het instituut op.

In 2023 bereikte de vergrijzingsindex, die de bevolking van 65 jaar en ouder vergelijkt met de bevolking van nul tot 14 jaar, de waarde van 188,1 ouderen voor elke 100 jongeren (184,4 in 2022).

"De mediane leeftijd van de bevolking die in Portugal woont, wat overeenkomt met de leeftijd die de bevolking verdeelt in twee groepen van gelijke grootte, ging van 46,9 jaar in 2022 naar 47,1 jaar in 2023", zei INE bij het vrijgeven van de schattingen van de inwonende bevolking.

Van het totale aantal inwoners in het land aan het einde van vorig jaar waren 5.083.568 mannen en 5.556.158 vrouwen.

De toename van 123.105 mensen ten opzichte van 2022 vertegenwoordigt een effectieve groei van 1,16%, vergeleken met 0,91% in 2022, volgens dezelfde bron.