De 707 miljoen euro die in april werd geleend, is 28,4% meer dan in april 2023 en 3,2% meer dan in de maand daarvoor (maart).

Volgens gegevens van de centrale bank over de ontwikkeling van nieuw consumentenkrediet werd in april 275 miljoen euro gefinancierd voor de aankoop van een auto, 28,7% meer dan in dezelfde maand van 2023.

In het persoonlijke krediet leenden financiële instellingen 301 miljoen euro aan persoonlijke leningen zonder specifiek doel, een stijging van 30% jaar-op-jaar, en 11,4 miljoen euro voor onderwijs, gezondheid, hernieuwbare energie en leasing van apparatuur, met een variatie van bijna 10%.

In april leenden banken 119 miljoen euro uit aan creditcards, kredietlijnen en rekening-courantkredieten, 24% meer vergeleken met dezelfde maand in 2023.