Op het spel staan de 4.000 woningen die gepland zijn in het kader van publiek-private samenwerking, die mogelijk niet gebouwd zullen worden als er geen akkoord is over de huurprijzen.

In een gesprek met Lusa, tijdens de 5e Real Estate Promotion Conference, waar ze als spreker aanwezig was, bekende Filipa Roseta (PSD) haar "angst" met betrekking tot de huidige "impasse", tussen aan de ene kant de oppositie in de gemeente, die lagere huren wil, en vastgoedontwikkelaars, die hogere huren willen.

"Wat ik op dit moment eigenlijk nodig heb is iets simpels, namelijk dat de projectontwikkelaars verlagen wat ze nodig hebben en dat de oppositie verhoogt wat nodig is", vatte ze samen.

Met andere woorden, er moet "een afstemming zijn tussen het inkomen dat levensvatbaar is en het inkomen dat winstgevend is".

Als dit niet gebeurt, bestaat het risico dat de vierduizend woningen die gepland zijn in het kader van publiek-private samenwerking "niet gebouwd worden", "omdat de gemeente geen geld heeft om meer te bouwen dan de drieduizend nieuwe publieke woningen die zijn voorgesteld, gefinancierd door het Herstel- en Veerkrachtplan (PRR, Europese fondsen).

"We hebben dit echt nodig in Lissabon, anders kijken we over tien jaar en zijn die vierduizend huizen niet gebouwd. Het bereiken van drieduizend is al een brute inspanning die we leveren, nu zullen de anderen blijven hangen", waarschuwde ze.

Ten overstaan van de driehonderd deelnemers aan de conferentie deed Filipa Roseta een "grote oproep" aan projectontwikkelaars om verder te gaan met partnerschappen.