"De resultaten suggereren dat, rekening houdend met de gezinssamenstelling, huishoudens met kinderen ten laste jaarlijks gemiddeld 9.731 euro meer uitgeven dan huishoudens zonder kinderen ten laste, wat zich vertaalt in een gemiddelde maandelijkse uitgave die 811 euro hoger ligt", geeft het statistiekbureau aan.

De belangrijkste factoren die bijdroegen aan dit verschil waren transport- en huisvestingskosten, waarbij het verschil tussen de twee soorten huishoudens volgens INE in beide gevallen meer dan 100 euro per maand bedroeg. "Er werden ook hogere uitgaven aan restaurants en accommodatie, voeding en onderwijs waargenomen: respectievelijk gemiddeld 97, 90 en 66 euro per maand meer".

Portugese gezinnen besteden gemiddeld 23.900 euro per jaar aan hun uitgaven en dit bedrag varieert afhankelijk van de samenstelling van het huishouden. Gezinnen met twee of meer kinderen ten laste geven het meest uit, met gemiddelde jaarlijkse uitgaven van meer dan 32.800 euro. Eenpersoonshuishoudens geven op hun beurt natuurlijk het minst uit.

Toch waren volgens het INE-onderzoek "de gemiddelde jaarlijkse uitgaven hoger in aanwezigheid van een volwassene jonger dan 65 jaar (17.105 euro) in vergelijking met huishoudens bestaande uit een oudere volwassene (14.783 euro)".


Regionale verschillen

Regionaal gezien waren de gemiddelde jaarlijkse uitgaven het hoogst in het grootstedelijk gebied van Lissabon, met een waarde van 26.891 euro, gevolgd door de Algarve (24.432 euro/jaar). Beide lagen boven het nationale gemiddelde. De gemiddelde uitgaven in de regio Noord lagen onder het nationale gemiddelde, maar boven de 23 duizend euro (23 245 euro).

De laagste gemiddelde regionale uitgaven werden waargenomen in de autonome regio van de Azoren (19.431 euro), die ook het regionale uitgavenprofiel vertoonde dat het verst van het nationale gemiddelde verwijderd was. Daarna volgen Alentejo (21.359 euro), het centrum (22.222 euro) en de autonome regio Madeira (22.605 euro).