De investering in bewegwijzering, schoonmaak en omheining van de ruimte kostte meer dan 10 duizend euro, waarvan de helft van het bedrag voortkwam uit de nieuwe bevoegdheden die de Parochieraad had gekregen van de gemeenteraad van Lagoa.

Tegelijkertijd, met het doel om het parkeren in het gebied langs de rivier te verbeteren en uit te breiden, zorgde het Parochiebestuur, in samenwerking met het gemeentebestuur van Lagoa, voor de renovatie van de vloer bij de ingang van de parkeerplaats Angrinha en vergrootte het de beschikbaarheid van bestaande parkeerplaatsen.