Paulo Rangel gaf aan dat sinds het aantreden van het huidige bestuur verschillende kwesties met betrekking tot Portugese scholen in het buitenland zijn opgelost of worden opgelost.

"Er waren problemen met de Escola Portuguesa de Luanda, die allemaal zijn opgelost of worden opgelost. Er zijn problemen in Brazilië, in São Tomé en Príncipe. Vaak zijn het niet eens problemen, maar zijn het punten die opgelost moeten worden," zei hij.

En hij verzekerde: "De kwestie van de Portugese taal is fundamenteel, of het nu in de CPLP is of daarbuiten. We staan in direct en permanent contact met het Ministerie van Onderwijs, dat hier hoge prioriteit aan geeft."

Om de betrokkenheid van deze regering bij de kwestie van Portugese scholen in het buitenland aan te tonen, herinnerde hij eraan dat deze nu onder de verantwoordelijkheid van de minister van Buitenlandse Zaken vallen en niet onder die van de staatssecretaris.