De Commissie voor Begroting, Financiën en Openbaar Bestuur (Cofap) heeft specifiek het PS-project goedgekeurd dat het deel van het elektriciteitsverbruik dat onderworpen is aan een verlaagd btw-tarief uitbreidt. De PSD stemde tegen, Chega onthield zich van stemming en de overige partijen stemden voor.

De maatregel bepaalt dat voor huishoudelijk elektriciteitsverbruik (voor gecontracteerd vermogen dat niet groter is dan 6,90 kVA) een btw-tarief van 6% geldt tot 200 kWh per periode van 30 dagen. Voor grote gezinnen (met drie of meer personen ten laste) stijgt het verbruik waarvoor het verlaagde btw-tarief geldt tot 300 kWh per periode van 30 dagen.

Deze verlaging van de btw op elektriciteit die in deze gevallen wordt betaald, zal pas over enkele maanden voelbaar zijn op de gezinsfacturen, aangezien deze maatregel pas vanaf januari 2025 van kracht wordt. Naar schatting zullen 3,4 miljoen gezinnen in ons land van deze maatregel profiteren.