In een verklaring geven de onafhankelijke burgerbeweging "Samen redden we de kurkeiken van Morgavel" en de coöperatie Regenerativa aan dat deze bomen "illegaal gekapt worden", ondanks dat het proces nog steeds loopt bij de administratieve en fiscale rechtbank (TAF) van Beja.

"Ondanks dat de zaak voor de rechtbank ligt en de kap illegaal is, zijn er de afgelopen dagen al honderden kurkeiken in Sines gekapt", aldus de beweging die tijdens een recent bezoek aan de locatie "het begin van de kapwerkzaamheden" bevestigde.

De woordvoerder van de beweging, Avani Ancok, die door het agentschap Lusa werd gecontacteerd, zei dat ze "verbijsterd" was over deze situatie en voegde eraan toe dat de milieuactie- en interventiegroep (GAIA) de situatie heeft gemeld bij de TAF in Beja en heeft gevraagd dat de rechtbank zich uitspreekt, deze actie onmiddellijk stopt en de verantwoordelijken sanctioneert.

"We hebben niet het juiste aantal [gekapte kurkeiken], maar we wijzen tussen de 300 en 500 bomen aan en we realiseren ons, hoewel we geen experts zijn, dat de kap vrij recent is, misschien van deze week of hooguit vorige week", voerde ze aan.

De rechtszaak die GAIA heeft aangespannen bij de Beja TAF stelt de rechtmatigheid ter discussie van het besluit van 1 augustus 2023 van de voormalige minister van Milieu en Klimaat, Duarte Cordeiro, waarin "het essentiële publieke belang van het Morgavel windproject" werd erkend en de daaruit voortvloeiende kap van 1.821 kurkeiken voor de bouw van een windmolenpark in Sines.