Volgens Executive Digest vertonen de huizenprijzen in 2023 de grootste stijging van het beschikbare inkomen van Portugese gezinnen van alle lidstaten, een probleem dat op korte termijn geen oplossing lijkt te hebben.

Gegevens van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), geanalyseerd door Público, laten zien dat in 2023 de index die de verkoopprijzen van huizen relateert aan het bruto beschikbaar inkomen per hoofd van de bevolking in Portugal 150,9 bereikt, wat een stijging van bijna 51% sinds 2015 betekent.

Dit cijfer is het hoogste onder de landen van de Europese Unie, met uitzondering van Cyprus en Malta, waarvoor geen gegevens beschikbaar zijn. Ter vergelijking: de index in de eurozone stond op 109, wat neerkomt op een stijging van 9% in dezelfde periode.

De situatie is niet nieuw, maar de recente verslechtering baart de Europese autoriteiten wel zorgen. De Europese Commissie heeft in haar jaarlijkse beoordeling van de lidstaten het tekort aan betaalbare woningen in Portugal als een "groeiend probleem" bestempeld.

Ondanks de maatregelen van het Herstel- en Veerkrachtplan (PRR) en andere Europese fondsen, blijft het aanbod van huisvesting onvoldoende, verergerd door de stijgende prijzen en kredieten, evenals de groeiende vraag naar woningen voor vakantieverhuur.