Zelfsturend

In tegenstelling tot de lagere opleidingsniveaus, vereist de universiteit dat de studenten hun eigen managers zijn. Veel studenten die naar de universiteit gaan, ervaren vaak nieuwe vrijheid, maar beseffen niet dat dit met veel verantwoordelijkheid gepaard gaat. Bedrijfskunde studenten moeten zelfsturend zijn op de universiteit. Je moet in staat zijn om je schoolwerk te beheren en jezelf te motiveren om je lessen bij te wonen.

Zelfsturing is een grote factor bij het bepalen of een student slaagt of faalt in een cursus. Studenten met weinig zelfdrive missen vaak de lessen en raken achterop in hun studie. Op de universiteit kun je je plezier en vrijheid hebben, zolang het maar geen invloed heeft op je cijfers. Zelfsturende studenten zullen altijd meer doen dan het absolute minimum in de lessen. Het zal je helpen om je doelen te bereiken.

Vragen om hulp wanneer je het nodig hebt

Het zoeken naar hulp is een kwaliteit die vaak over het hoofd wordt gezien, en veel mensen zullen er vaak de voorkeur aan geven om hun strijd alleen aan te gaan. Bij het volgen van zakelijke cursussen moet je onderkennen wanneer je hulp nodig hebt en er om vragen.

Soms hebben studenten moeite om concepten te begrijpen in de klas, en in plaats van te vragen om verduidelijking, laten ze deze momenten voorbijgaan. Als ze de informatie in hun examens tegenkomen, zijn ze in het nadeel.

Collega's ervaren vaak uitdagingen op school, en hun collega's en professoren zijn meestal in een positie om te helpen. Je moet bijvoorbeeld aantekeningen van klasgenoten lenen als je achterblijft. Lijden in stilte kan sommige van de uitdagingen laten rotten en je meer problemen bezorgen.

Goed tijdmanagement

Tijd is een kostbare grondstof op de universiteit, en bedrijfskunde studenten moeten slim zijn in het plannen van hun tijd. Een goede leerling plant zijn tijd een week van tevoren in de lesroosters, essay schrijvers en in de vrije tijd. Tijdmanagement betekent ook dat er genoeg tijd moet worden uitgetrokken om te studeren voor toetsen en examens.

Goed tijdmanagement omvat niet alleen je dagelijkse activiteiten. Je moet ook voldoende tijd reserveren om te rusten en te slapen. Zo moet je een gezond slaapschema opstellen. Je moet niet horen bij degenen die de gewoonte hebben om te laat te gaan slapen of te vroeg op te staan om het werk af te maken dat ze hebben uitgesteld.

Teamwerk

Op de universiteit moet je een teamspeler zijn. Bij zakelijke cursussen wordt je vaak gevraagd om in groepsverband aan projecten te werken. Het zou helpen als je al vroeg leert samenwerken met anderen om te slagen. Je collega's hoeven niet je vrienden te zijn, maar je kunt wel een manier vinden om samen te werken.

Teamwork houdt in dat elk lid zijn of haar verantwoordelijkheid neemt ten voordele van de hele groep. Bovendien moet je er altijd aan denken dat je klasgenoten van de business school niet je concurrenten zijn. Je moet met anderen samenwerken als het je ten goede komt, bijvoorbeeld in studiegroepen. Je zult in staat zijn om ideeën te delen en te profiteren van elkaars sterke punten.

Onafhankelijk denken

Bls je aan bedrijfskunde begint zul je vaak met oplossingen voor problemen moeten komen. Naast de analytische lessen, die meestal rechttoe rechtaan zijn, zullen de studenten vaak te maken krijgen met casestudies. Hier moet je de verstrekte informatie gebruiken om oplossingen te vinden.

Je kritisch denken en het vermogen om buiten de kaders te denken is wat je nodig hebt om deze problemen op te lossen. Daarnaast is het zelfstandig denken een gewaardeerd attribuut op de werkvloer. Werkgevers willen individuen die nieuwe en innovatieve manieren kunnen vinden om problemen op te lossen. Dus, vroeg beginnen bereidt je voor op je postdoctorale leven.

Intellectuele nieuwsgierigheid

Om een betere student bedrijfskunde te worden, moet je nieuwsgierig zijn naar je cursus. Het moet gaan om vooruit lezen en het uitvoeren van je onderzoek bovenop wat je in de klas leert. Intellectueel nieuwsgierige studenten zullen de vragen stellen die anderen niet in de klas stellen. Als vragen niet werken, zijn er bibliotheken vol met boeken die je kunt gebruiken en het internet.

En tot slot

Het studie bedrijfskunde is niet voor de zwakkeren. Studenten moeten een sterke wil hebben om het programma af te ronden. Bovendien moeten studenten wennen aan een enorme werkdruk en werken onder druk, vooral tijdens examens.

Men moet dus over de juiste eigenschappen beschikken om de doelstellingen te bereiken. Met name zelfdrive en een goed tijdmanagement zullen je helpen om je verplichtingen te vervullen. Onafhankelijk denken en intellectuele nieuwsgierigheid zijn essentieel omdat ze je zelfs in je postdoctorale leven zullen helpen.