Volgens het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE) is het aantal door niet-ingezetenen aangekochte eigendommen in 2019, na de "aanzienlijke" stijging van zowel het aantal als de waarde in de voorgaande jaren (14,5 procent en 19,2 procent in aantal en 22,2 procent en 22,6 procent in waarde, respectievelijk in 2018 en 2017), met 2 procent gedaald, nadat ze met 1 procent in waarde waren gestegen.

De gemiddelde waarde van het aan niet-ingezetenen verkochte onroerend goed bedroeg €176.429 (een stijging van 3,1 procent ten opzichte van 2018).

"Dit cijfer is 57 procent hoger dan de gemiddelde waarde van de totale transacties, een verschil dat vergelijkbaar is met dat in 2018", aldus de INE.

Net als in het voorgaande jaar waren het de Franse ingezetenen die het meeste onroerend goed in Portugal verwierven (18,1 procent van de totale waarde van het onroerend goed dat door niet-ingezetenen werd verworven), gevolgd door ingezetenen van het Verenigd Koninkrijk (17,3 procent).

Onder de belangrijkste landen waar niet-ingezeten kopers wonen, belicht INE China, waarvan de gemiddelde waarde van het onroerend goed dat door ingezetenen van dit land is aangekocht (373.071 euro) meer dan het dubbele bedroeg van de totale gemiddelde waarde van het onroerend goed dat aan ingezetenen in het buitenland is verkocht.

De Algarve nam het metropoolgebied van Lissabon over en was goed voor 37,7 procent van de waarde van de aankopen door niet-ingezetenen (35,8 procent in het metropoolgebied van Lissabon).

De door het INE verstrekte informatie over de aankoop van onroerend goed door niet-ingezeten kopers in Portugal is uitsluitend gebaseerd op administratieve bronnen, namelijk van registers en notarissen, en wordt verzameld door het directoraat-generaal Justitiebeleid van het ministerie van Justitie.

Volgens de gegevens van de INE is in 2019 het aantal verhandelde eigendommen in Portugal met 4,7 procent gedaald, terwijl de gemiddelde waarde van de verhandelde eigendommen in 2019 met 4,1 procent is gestegen.