Fátima Rato, de arts die verantwoordelijk is voor het Anti-Gif Informatiecentrum, legde in een persbericht aan het Lusa News Agency uit dat zij in 2019 150 oproepen hebben ontvangen in verband met situaties van blootstelling aan alcoholgel en dat zij in 2020 en tot 14 oktober om middernacht 531 contacten hebben ontvangen.

"Dit is gemakkelijk te verklaren, omdat het een product is dat we bijna nooit hebben gebruikt en waar we nu mee leven," zei ze, en voegde eraan toe dat er een prevalentie was van oproepen in maart, april en mei, die ze toeschrijft aan het feit dat gezinnen meer thuis zijn met een gemakkelijkere toegang tot het product.

In alle gevallen van hulp op de 800 250 250 lijn waren de gerapporteerde situaties van lage ernst, maar de Ciav-ambtenaar waarschuwde voor een grotere waakzaamheid met betrekking tot deze producten, met name bij de overdracht naar niet-geïdentificeerde containers.

De meeste van deze situaties deden zich per ongeluk voor. Meer dan 84 procent gebeurde mondeling, 7 procent door het oogslijmvlies, ongeveer 3 procent door inademing en meer dan 2 procent door blootstelling van de huid. Ook "De ernst is laag en zonder grote gevolgen", zei ze. De meest voorkomende problemen werden geassocieerd met de irritatie van het spijsverteringsstelsel, braken, hoesten, roodheid in de ogen en wazig zicht.