Volgens gegevens van het IEFP is de werkloosheid met 177,8 procent gestegen tot 20.425 procent.

Uit de gegevens van het Instituut voor werkgelegenheid en beroepsopleiding (IEFP) blijkt dat de Algarve sinds maart, de maand waarin de noodtoestand als gevolg van de Covid-19-pandemie begon, de regio is waar de werkloosheid het sterkst is toegenomen.

Vóór de pandemie, in januari en februari, was de Algarve de enige regio van het land die een toename van het aantal geregistreerde werklozen registreerde, maar met een lichte groei, van respectievelijk 0,3 procent en 0,9 procent, vergeleken met dezelfde periode in 2019.

In maart is het aantal werklozen in de Algarve sterk gestegen tot 41,4 procent, met een stijging tot 123,9 procent in april, 202,4 procent in mei, 231,8 procent in juni en 216,1 procent in juli, met vervolgens een stijging van 177,8 procent in augustus (13.072 meer mensen dan een jaar geleden). In vergelijking met de voorgaande maand is het aantal werklozen in de Algarve echter met 10,2 procent gedaald in augustus, waaruit blijkt dat er in juli 2.425 minder werklozen zijn geregistreerd.

Het aanbod van banen in de Algarve is in augustus ook met 24,7 procent gedaald ten opzichte van dezelfde maand in 2019, maar is met 4,6 procent gestegen ten opzichte van de voorgaande maand.