Ongeveer 500 verpleegkundigen die tussen de 10 en 20 jaar werken, verdienen nog steeds hetzelfde als een pas afgestudeerde verpleegkundige omdat de diensttijd niet wordt aangepast. Het Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA)bevordert verpleegkundigen met een individueel arbeidscontract niet en ARS Algarve maakt bevordert degenen niet die een salarisaanpassing hadden voor de eerste salarispositie van de nieuwe Carrière. Maar beide instellingen hebben deze verbintenissen in 2019 ondertekend.

Deze niet-naleving wordt behandeld in een ophelderingscampagne met de bevolking en de politieke leiders, evenals het verzamelen van handtekeningen voor de publieke petitie "Steun de Verpleegkundigen van de Algarve". Exemplaren van de meer dan 4.600 handtekeningen van duizenden burgers werden overhandigd aan de administratie van de CHUA en zullen naar ARS Algarve, Eerste Minister, Minister van Volksgezondheid, worden gestuurd en aan de Vergadering van de Republiek worden overhandigd.

In een vergadering met door de Algarve gekozen afgevaardigden van de PS, PSD, BE en de plaatsvervanger van het Europees Parlement van de PCP werd gesteld dat de schriftelijke verbintenissen moeten worden nagekomen.

Verpleegkundigen blijven in de frontlinie en lopen risico. Er is een gebrek aan materiaal voor klinische gebruik in sommige gezondheidscentra in de regio en recente rapporten zijn afkomstig van professionals en gebruikers die verklaren dat ze hun eigen materiaal hebben moeten kopen.