Kikkers, padden en salamanders trokken de aandacht van de 25 deelnemers aan de 2e Amfibie-Identificatieworkshop, geïntegreerd in de Week van Vrijwilligerswerk in Onderwijs en Milieu (SEIVA) 2020.

Vanuit verschillende delen van het land werden de plekken voor het evenement snel verkocht, zoals al in de eerste editie was gebeurd.

Tijdens de onlinesessie werden verschillende amfibiesoorten geïntroduceerd, hun onderscheidende kenmerken en het belang van de functies die ze in ecosystemen hebben.

Deze workshop richtte zich op de meest bedreigde en ongeliefde aquatische gewervelde dieren in ons land. Misschien omdat ze op vochtige en sombere plaatsen leven, worden amfibieën vervolgd door onwetendheid, angst en bijgeloof. Een van de doelstellingen van het initiatief was om deze kijk op de natuurlijke wereld tegen te gaan.

Zo hebben de gemeenteraad van Lagoa en het Portugese milieuagentschap (APA) zich opnieuw verenigd om de wetenschappelijke geletterdheid en de milieueducatie te bevorderen. In het jaar dat gewijd is aan duurzaamheid, wil de gemeente het bewustzijn vergroten van het belang van het behoud van habitats waar amfibieën kunnen gedijen, aangezien de vernietiging van de ecosystemen waarin ze leven hun grootste bedreiging vormt.

De keuze voor het online formaat was toe te schrijven aan de wens om de activiteiten van de ontdekking van het milieu in stand te houden, in het kader van het minimaliseren van situaties die kunnen leiden tot de verspreiding van COVID-19.