Tijdens zijn bezoek aan het Polytechnisch Instituut van Cávado en Ave (IPCA), in Barcelos, verwelkomde de premier ook het feit dat er dit jaar "de grootste toename van nieuwe studenten ooit" in het hoger onderwijs was, ondanks de "onzekerheid" als gevolg van de pandemiecrisis.

"We moeten meer investeren in onderwijs. Het grootste structurele tekort van het land in decennia, of zelfs eeuwen, is het tekort aan kennis en kwalificatie van het menselijk potentieel. Dat is het tekort dat we moeten wegwerken", benadrukte hij.

Voor António Costa creëert een land met goede kwalificatieniveaus meer concurrerende bedrijven en betere salarissen, waarbij de verbetering van het onderwijs wordt gezien als de potentiële oplossing voor veel problemen binnen de economie op dit moment.