Banco de Portugal verbetert de prognose van de werkloosheid

in Zakelijk · 09-10-2020 01:00:00 · 0 Reacties

De Bank van Portugal voorspelt een werkloosheidscijfer van 7,5 procent in 2020, een neerwaartse bijstelling ten opzichte van de 10,1 procent die in het Economic Bulletin van juni werd voorspeld.

Het Economisch Tijdschrift wijst erop dat door de inkrimping van de activiteit als gevolg van de Covid-19-pandemie het werkloosheidscijfer gemiddeld op jaarbasis zal stijgen tot 7,5 procent, tegen 6,5 procent in 2019, een cijfer dat een neerwaartse bijstelling inhoudt ten opzichte van het cijfer dat in juni is uitgebracht.

"Het specifieke karakter van de pandemiecrisis heeft geleid tot een daling van de werkloosheid in de eerste helft van 2020, tegen de achtergrond van een aanzienlijke vermindering van de beroepsbevolking. Door de geleidelijke normalisering van de omstandigheden in verband met de pandemie wordt voor de tweede helft van het jaar een stijging van de werkloosheid en de beroepsbevolking verwacht", aldus het document van de centrale bank.


Commentaren

Wees de eerste die hierop reageert
Interactive onderwerpen, zend ons uw commentaar/mening aangaande dit artikel.

Houd er rekening mee dat The Portugal News geselecteerde commentaren kan gebruiken in de gedrukte editie van de krant.