Het aantal personeelsleden dat bij de banken werkzaam is, is echter met 41 gestegen, hoewel de Portugese Vereniging van Banken heeft voorspeld dat dit aantal in de komende jaren zal dalen omdat de banken hun effectieve personeelsbestand zullen inkrimpen. Naar verluidt doen een aantal banken al een beroep op werknemers om vrijwillige ontslagpakketten te accepteren, aangezien het aantal klanten dat een filiaal bezoekt een duidelijke daling blijft vertonen.