Na een monetaire beleidsvergadering op dezelfde dag heeft de BCE echter aangegeven dat zij bereid is haar instrumenten ter ondersteuning van de economie te versterken.

De basisherfinancieringsrente blijft op 0 procent, een historisch minimum, de marginale kredietfaciliteitrente blijft op 0,25 procent en de rente op deposito's blijft negatief op -0,50 procent.