Verzoeken om de belasting in termijnen te betalen kunnen tot 15 september worden ingediend. Dit jaar heeft de regering, om de economische gevolgen van de Covid-19-pandemie voor de gezinszorg te verzachten, een vereenvoudigde regeling ingevoerd voor de betaling van de IRS in termijnen, zonder boetes, en de belastingbetalers moeten zich binnen 15 dagen na de uiterste datum voor de betaling van de inningsnota elektronisch aanmelden via het Financieënportaal.