"We willen niet dat de grenzen worden gesloten, maar er moeten wel gezondheidscontroles zijn voor degenen die Portugal binnenkomen en verlaten voor mogelijke infecties door het nieuwe coronavirus. Dit is bovendien een verzoek van de 12 districtsraden van Bragança die deel uitmaken van de commissie," zei hij.

Volgens hem beginnen de cijfers die door de Spaanse entiteiten worden gepresenteerd een punt van zorg te worden aan de Portugese kant en heeft de districtscommissie voor civiele bescherming van Bragança de garantie gegeven dat zij oplettend is.

"Spanje heeft een zeer hoog gemiddelde van besmette mensen, wat onze hele regio en het land zorgen baart, en we zouden kunnen lijden onder deze toename van het aantal gevallen", merkte Guimarães op.

In die zin is de reactivering van de Covid-19 centra in die gemeenten door de Districtscommissie voor Burgerbescherming van Bragança overwogen.

"Deze maatregel dient om te reageren op mogelijke uitbraken die zich kunnen voordoen en om dus te kunnen reageren op verzoeken in dit verband", aldus de burgemeester van Mogadouro, dat een grensgraafschap is.

Het hoofd van de civiele bescherming in het district Bragança heeft aanbevolen dat alle burgers van dit gebied, die naar het buitenland zijn gegaan, zoals Spanje of Frankrijk, voor seizoensgebonden werk zoals appelplukken of druivenplukken, bij het binnenkomen van Portugal, preventieve zorg krijgen.

"Ze moeten hulp vragen aan gemeenten, huisartsen en andere instanties om zich te laten testen en niet in contact komen met de gemeenschap zonder eerst te merken of ze al dan niet besmet zijn", aldus Francisco Guimarães.

Hij was zich ervan bewust dat de Public Health Unit (USP) van het district Bragança openstaat om dit soort situaties te helpen oplossen.

In Europa wordt het hoogste aantal dodelijke slachtoffers geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk (42.445 doden, meer dan 530.000 gevallen), gevolgd door Italië (36.030 doden, meer dan 330.000 gevallen), Frankrijk (32.299 doden, meer dan 624.000 gevallen) en Spanje (32.486 doden, meer dan 825.000 gevallen).