"Als er inderdaad geen overeenkomst is, zal de eerste dag van het Portugese voorzitterschap de dag zijn waarop het probleem van Brexit wordt aangepakt, maar we zullen 31 december afwachten", zei Costa in verklaringen aan journalisten na een reeks ontmoetingen met Europese commissarissen.

"Maar ik hoop dat een land als het Verenigd Koninkrijk niet zal nalaten een voorbeeld te stellen van wat de normale relatie in mondiale samenlevingen zou moeten zijn, namelijk respect voor de rechtsstaat, voor verdragsregels en voor het grondbeginsel dat verdragen moeten worden nageleefd", zei hij.

De Britse regering verdedigde vandaag haar wetsvoorstel om delen van de 'Brexit'-overeenkomst nietig te verklaren en zei dat zij 'te zijner tijd' zou reageren op formele kennisgevingen dat de EU een inbreukprocedure had gestart.

"Wij zullen te zijner tijd reageren op de (door de Europese Commissie verzonden) brief. Wij hebben onze redenen voor de invoering van de maatregelen met betrekking tot het Protocol van Noord-Ierland al duidelijk uiteengezet", aldus een woordvoerder van de Britse regering.

Volgens dezelfde bron wil de regering "een netwerk van rechtszekerheid creëren om de integriteit van de Britse binnenlandse markt te beschermen, om ervoor te zorgen dat de ministers hun verplichtingen in Noord-Ierland altijd kunnen nakomen en om de vooruitgang in het vredesproces te beschermen".

De Europese Commissie heeft vandaag besloten een inbreukprocedure tegen het Verenigd Koninkrijk te starten in verband met een controversieel wetsvoorstel dat de exitovereenkomst van de Europese Unie (EU) gedeeltelijk tenietdoet.