Het wetsvoorstel 44 / XIV, dat in de sector veel stof heeft doen opwaaien, wordt sinds 16 oktober in de parlementaire commissie voor cultuur en communicatie besproken en in stemming gebracht, samen met de amendementen die de parlementaire fracties van de PS, PSD , CDS-PP, Left Block en PCP al weken eerder hebben voorgesteld.

Sinds 16 oktober heeft de PS echter een nieuwe wijziging ingevoerd die specifiek betrekking heeft op de werking van "audiovisuele diensten op aanvraag per abonnement", dat wil zeggen de zogenaamde VOD-diensten (video op aanvraag), zoals Netflix, HBO en Disney +.

Volgens het socialistische voorstel zouden deze operatoren nu moeten worden onderworpen aan "de betaling van een jaarlijkse belasting die overeenkomt met 1 procent van het bedrag van de relevante inkomsten van deze operatoren", zonder te specificeren hoe deze inkomsten zullen worden bepaald.

"Indien het niet mogelijk is de waarde van de relevante inkomsten van deze exploitanten te bepalen", "wordt ervan uitgegaan dat de jaarlijkse vergoeding 1 miljoen euro bedraagt", luidt het voorstel.

Het wetsvoorstel 44 / XIV zet een Europese richtlijn van 2018 om in Portugal, die het aanbod van audiovisuele mediadiensten, waaronder abonneetelevisiekanalen, gedeelde platforms voor video's en audiovisuele diensten, tussen alle lidstaten regelt.