"We hebben er nu geen last van gehad", zei de minister-president, en richtte zich tot het sociaal-democratische parlementslid Isabel Meireles, die hem vroeg welke maatregelen hij heeft gepland om "de opmars van deze [migratie]stromen, die op de middellange termijn als een tijdbom voor het land zou kunnen fungeren, een halt toe te roepen".

De premier sprak in het parlement tijdens het voorbereidende debat voor de Europese Raad, dat samenviel met de presentatie van het langverwachte voorstel van de Europese Commissie voor een hervorming van het Europese migratiebeleid.

"Als er tekenen zijn van een nieuwe Atlantische route naar Europa, dan is dit een probleem waarmee we te maken hebben vanaf het moment dat de eerste migrant aankwam, naar welk land dan ook in de Europese Unie", zei hij.

Hij voegde daaraan toe: "Omdat dit geen nationaal probleem is, in tegenstelling tot wat de heer André Ventura denkt, is het een probleem voor de hele Europese Unie en een probleem waarop wij solidair moeten reageren". "Daarom zijn
wij voorstander van solidariteit bij de verdeling van de kandidaten voor internationale bescherming in de Europese Unie en daarom hebben wij al ongeveer 350 vluchtelingen uit Italië en 1.200 uit Griekenland opgevangen", aldus Costa.

Het Linkerblok en de Volks-Natuurlijke Partij (PAN) benadrukten de recente tragedie in het overvolle Griekse vluchtelingenkamp van Moria, waar een brand duizenden daklozen heeft achtergelaten, waarbij de blokactivist Beatriz Dias Gomes de "ontoereikende reactie van de Europese Unie" aan de kaak stelde en PAN-Kamerlid Inês de Sousa Real waarschuwde dat de inspanningen niet beperkt mogen blijven tot "mediadrama's".

In zijn antwoord zei de Eerste Minister dat "de brand in Moria nog maar net begonnen was" toen hij contact opnam met zijn Griekse tegenhanger om zich beschikbaar te stellen voor de opvang van "ongeveer 100 minderjarige vluchtelingen", "20 van hen niet-begeleide minderjarigen", een bereidheid die hij ook aan het Duitse Voorzitterschap overbracht.

Maar, zo zei hij, dit is een aanhoudende inspanning van de regering, die "vrijwillig heeft deelgenomen aan alle 'ad hoc' opvangoperaties waar Malta, Italië en Griekenland om hebben verzocht" en die "aan alles zal blijven deelnemen".

Het nieuwe Migratie- en Asielpact, dat door de Europese Commissie is aangekondigd, heeft tot doel alle EU-landen te verplichten om 'solidariteit' te tonen met landen met hoge aankomstcijfers, zoals Griekenland, Italië of Malta, wanneer deze laatste 'onder druk' staan.

De hulp kan de vorm aannemen van het verplaatsen van asielzoekers naar andere EU-landen, maar ook van 'hulp bij hun terugkeer' naar hun land van herkomst wanneer hun asiel wordt geweigerd, aldus de Europese Commissie.