Vanmiddag heeft Graça Freitas tijdens een persconferentie aangekondigd dat de sneltesten "vanaf 9 november van kracht worden, zodat alle betrokkenen de tijd hebben om zich aan te passen". Ze legde uit in welke context ze moeten worden gebruikt: "mensen met symptomen in de eerste vijf dagen van het tonen van symptomen, mensen met geen symptomen maar in een uitbraak situatie en gezondheidswerkers moeten regelmatig worden gescreend".

Na de publicatie van dit document moeten "de tests worden uitgevoerd door teams van de gezondheidsdiensten die snel kunnen ingrijpen (met inbegrip van het verkrijgen van laboratoriumtests in minder dan 12 uur) in sectoroverschrijdende samenwerking met gemeentelijke partners, of andere, om snel passende maatregelen op het gebied van de volksgezondheid te kunnen nemen".

Bovendien verklaarde de gezondheidssecretaris dat "een persoon die sterk verdacht wordt van een snelle test met negatief resultaat, hen dwingt om een PCR-test te doen (met een wattenstaafje)", waarbij zij benadrukte dat "het voordeel van een snelle test de rapheid ervan is". De strategie van de Gezondheidsdienst is hetzelfde: testen, volgen, screenen, isoleren en nu vermenselijken", benadrukte Graça Freitas.