In een persbericht deelde de gemeente ook mee dat zij 200 vallen heeft geplaatst, voornamelijk in de omliggende gebieden waar eerder Aziatische wespennesten waren ontdekt, wat resulteerde in de vangst van 4.531 wespen.

De Câmara da Marinha Grande roept de burgers op om de door hen geïdentificeerde nesten niet te verwijderen of te vernietigen.

Als ze een van deze nesten ontdekken, moeten de burgers rechtstreeks met de gemeente Marinha Grande (244 57 33 00) of haar deelgemeenteraden communiceren.

Ze kunnen ook gebruik maken van het elektronische platform SOS Vespa(www.sosvespa.pt) of contact opnemen met de SOS-milieulijn (808 200 520).

Zoals in het persbericht wordt uitgelegd, zal het gespecialiseerde bedrijf dat door de gemeente is ingehuurd, na melding van het bestaan van een nest en als bevestigd wordt dat het om een Aziatische wesp gaat, daarheen gaan en een interventie in het nest uitvoeren.

De gebruikte methode is door toepassing van een insecticide, samen met attracties voor de Aziatische wesp, wat "ecologisch aanbevolen wordt en effectief is voor de vernietiging van de nesten".

De belangrijkste effecten van de aanwezigheid van deze niet-inheemse soort komen tot uiting in de bijenteelt - aangezien het een vleesetende en roofzuchtige bijensoort is - en in de volksgezondheid, want ingeval ze de nesten bedreigd voelen reageren ze op een zeer agressieve manier, voegt het persbericht toe.