Gomes Cravinho nam deel aan de opening van het seminar "Het Portugese leger in de nationale reactie op COVID-19 - Ervaring en uitdagingen", een initiatief dat plaatsvond in de Militaire Academie, in Amadora (district Lissabon), in het kader van de viering van de legerdag.

In de interventie begon de verdedigingsambtenaar met een "ronduit positieve" beoordeling van de "reactie van de strijdkrachten, en in het bijzonder van het leger, op deze pandemie", en benadrukte hij dat "alle Portugezen trots kunnen zijn op deze prestatie".

"Ik geloof dat er in onze samenleving een brede consensus bestaat dat de strijdkrachten een kritisch element, een onderscheidend element zijn geweest, dat heeft gezorgd voor een unieke steun, een onmisbare steun voor andere bestuursstructuren", bepleitte hij, met vermelding van het feit dat het militaire personeel bijvoorbeeld de gezondheid, de gevangenissen, de scholen, de huizen en ook de civiele bescherming heeft gesteund.

Volgens de minister van Defensie "is dit een moment waarop moet worden benadrukt dat dit niveau van paraatheid niet kan worden bereikt zonder investeringen".

"Overheidsinvesteringen in parate en geloofwaardige strijdkrachten zijn net zo relevant als overheidsinvesteringen in de gezondheidszorg, het onderwijs of de infrastructuur van ons land. Het is aan de staat om ervoor te zorgen dat het niveau van nationale veerkracht dat de strijdkrachten garanderen wordt gehandhaafd, als de ultieme steun voor het welzijn van onze samenleving", benadrukte hij ook.